Monday, February 21, 2011

REFLEKSI

3. Pada zaman sekarang, terdapat pelbagai bentuk penulisan baru seperti novel dan komik. Kebiasaannya, bentuk penulisan seperti ini tidak terlalu mematuhi peraturan berbahasa bagi mengelakkan pembaca berasa bosan. Hal ini kerana, novel dan komik ditulis untuk memberi keseronokan kepada pembaca. Oleh itu, penggunaan sesuatu ayat atau sesuatu tatabahasa tidak boleh terlalu terikat dengan peraturan berbahasa.

Walau bagaimanapun, masih terdapat lagi bentuk penulisan yang mematuhi peraturan berbahasa seperti bahan bacaan ilmiah (tesis dan jurnal) dan juga surat khabar. Bentuk-bentuk penulisan seperti ini perlu mematuhi peraturan berbahasa kerana diguanakan sebagai rujukan dalam sesuatu kajian dan juga bagi mengelakkan salah faham pembaca terhadap maklumat yang disampaikan.

No comments:

Post a Comment