Monday, February 21, 2011

REFLEKSI

2. Tidak semua genre penulisan perlu mematuhi peraturan berbahasa kerana :
  • Tujuan sesuatu penulisan yang dihasilkan adalah tidak sama. Terdapat penulisan yang ditulis untuk dijadikan sebagai bahan ilmiah atau digunakan dalam acara rasmi tetapi ada juga penulisan yang bertujuan untuk memberi hiburan atau keseronokan.
  • Sebagai contoh, ucapan untuk majlis rasmi perlu ditulis secara formal dan mengikut peraturan berbahasa manakala novel dan komik pula ditulis untuk memberi keseronokan dan rasa santai kepada pembacanya.
  • Bagi menimbilkan rasa santai, penulis tidak boleh terikat dengan peraturan kerana boleh menimbulkan kebosanan kepada pembaca.

No comments:

Post a Comment